ارزش های ما

  • کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال
  • ایفای نقشی تاثیرگذار در جهت تحقق رویای ” ١٠٠ هزار نفری شدن گروه میهن “ و برگزاری جشن ١٠٠ هزار نفری در استادیوم آزادی با حضور همه ی همکاران گروه
  • ایفای نقش مهم و کلیدی در راستای رفع نیاز مصرف کنندگان از طریق مهیا کردن بسترهایی برای حمایت از بخش تولید داخلی
  • به وجدآوردن مصرف کننده ، ایجاد تجربه ای به یادماندنی، با کار تیمی، صداقت، کیفیت، خلاقیت و نوآوری
  • به کارگیری شیوه های نوین و موثر مدیریتی و دانش روز دنیا
  • سازمان همکاران خود را به عنوان شرکای کلیدی و تاثیرگذار خود دیده؛ با احترام متقابل و ایجاد فرصت های یادگیری و آموزش دانش و مهارت های کسب و کار؛ راه بهبود کیفیت زندگی ایشان را هدف خود قرار می دهد.
  • تعالی و بهبود مستمر سازمانی
  • کیفیت زندگی و تشکیل خانواده ی کاری، شادی بهره ور در سازمان
  • آراستگی سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، پایبندی به تعهدات و خوش قولی
  • احترام احترام احترام