سمینار مهارت مدیریت، سرپرستی و رفتار سازمانی

سمینار آموزشی مهارت های مدیریت ، سرپرستی و رفتار سازمانی در تاریخ شنبه 19 مهر با حضور تمامی مدیران ، سرپرستان و مسئولین سطح کشور در سالن همایش های ساختمان مروارید سفید (دفتر مرکزی شرکت دیلی مارکت) ، توسط مدیریت محترم عامل جناب آقای اسحاق قورچی بیگی برگزار شد. در این سمینار موضوعات مهم و…